Process & People: Richard Raaphorst

Mijn basis wordt gevormd door mijn ervaring in zorg en welzijn. Inmiddels ben ik bijna 30 jaar werkzaam in de sector en heb ik een breed referentiekader ontwikkeld. Ik word gedreven door het belang van de cliënt en de wens om de dienstverlening op een professioneel niveau te tillen of processen te optimaliseren.

Klanten waarderen mijn aanpak. Ik kan me als ervaren auditor en vanuit mijn betrokkenheid bij de inhoud snel en makkelijk inleven in uw organisatie. Ik kan als onafhankelijk buitenstaander vragen stellen die u aan het denken zetten en zaken van een andere kant laten zien.

Maar het belangrijkste is: ik weet waar zaken, vanuit certificatieoogpunt, aan moeten voldoen en benut die ervaring om uw kwaliteitssysteem naar een hoger plan te tillen. Dat wil zeggen: meer van uzelf en minder volgens de regeltjes.

Kernwoorden bij mijn aanpak: pragmatisch, maatwerk, inspirerend, vanuit uw visie en missie.